Harsziel

38 tekstów – auto­rem jest Har­sziel.

Tyl­ko do two­jego ciała ma­py mi nie potrzeba. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 listopada 2011, 22:34

Wierząc swoim myślom wie­rzysz w siebie, wierząc myślom in­nych wie­rzysz sobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 grudnia 2010, 22:33

Wszys­tko wróci kiedyś do miłości, bo ona wszys­tko tłumaczy,
na­wet to co do niej nig­dy nie pasowało. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 grudnia 2010, 16:55

Myśląc często się gu­bisz,
nie myśląc nie możesz się odnaleźć. 

aforyzm
zebrał 156 fiszek • 4 grudnia 2010, 20:11

Każdo­razo­wa zmiana czy­ni cię in­nym niż wcześniej, ale nie zaw­sze in­nym - od reszty, i tak pat­rząc w lus­tro nie wiesz już czy to ty, czy ktoś zu­pełnie inny. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 19 września 2010, 16:16

To ta nieideal­na ideal­ność przy­niosła nam ideały, które w swej per­fekcyj­ności często by­wają cho­ler­nie złudne. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 września 2010, 13:57

Będąc tak blis­ko śmier­ci nie zda­wała so­bie spra­wy z te­go, że tra­ci siebie, strach wy­nikał raczej przed ut­ratą te­go je­dyne­go, Kocha­nego uka­rane­go nad­chodzącym bra­kiem jej osoby. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 września 2010, 10:41

Nie ma res­pi­rato­ra, który przy­wołałbym życie tam­tych dni. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 września 2010, 17:40

Niebo jest dla dusz, ciała na­tomiast mogą je tyl­ko obserwować. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 lipca 2010, 22:03

Od ciebie za­leży na jaką wy­sokość poz­wo­lisz się wznieść na skrzydłach two­jego oso­bis­te­go Anioła. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 lipca 2010, 16:56

Harsziel

Harsziel

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność